http://blog.chemyazd.com/uploads/2011/12/GazAshkAvar.jpg

در کشورهای مختلف دنیا پلیس معمولاً از گاز اشک آور استفاده می کند. امیدوارم شما با گاز اشک آور مواجه نشوید. اما اگر شدید، آیا می دانید چه چیزی در انتظار شما خواهد بود و آن چه را که باید انجام دهید تا تلفات را به حداقل برسانید؟

 نشانه های قرار گرفتن در معرض گاز اشک آور:

     * سوزش چشم ها، بینی، دهان و پوست

     * تاری دید

     * آبریزش بینی

     * ترشح بزاق (سرازیر شدن آب بینی)

     * راش و  سوختگی شیمیایی بافت

     * سرفه و دشواری تنفس، از جمله احساس خفگی

     * گمگشتگی و سردرگمی که ممکن است منجر به وحشت شود

     * خشم شدید

 چه باید بکنید؟

وحشت نکنید. سعی کنید در مسیر  نارنجک های گاز اشک آور قرار نگیرید. نارنجک های گاز اشک آور اغلب در هوا منفجر می شوند، شامل یک ظرف فلزی که گاز با فشار از آن خارج می‌گردد. این ظرف داغ است، بنابراین آن را لمس نکنید.

بهترین دفاع در مقابل گاز اشک آور، یک ماسک ضد گاز است ، اما اگر شما یک ماسک ندارید ، هنوز هم اقداماتی برای به حداقل رساندن صدمات ناشی از گاز اشک آور وجود دارد. اگر شما فکر می کنید ممکن است با گاز اشک آور روبرو  شوید شما می توانید یک دستمال کاغذی و یا حوله را در آب لیمو یا سرکه سیب خیس کرده و ذخیره آن در یک پلاستیک با خود حمل کنید. شما می توانید از این طریق (پارچه اسیدی) برای چند دقیقه تنفس کنید. شما می توانید از عینک ایمنی شنا برای ایمنی از مواد شیمیایی استفاده کنید.

کمکهای اولیه

از همه کمک های اولیه ای که برای چشم است جهت فروکش کردن ضایعه استفاده کنید. شستشو با آب و صابون استفاده از داروهایی که برای درمان آسم استفاده می شود.