مسابقات آزمایشگاهی فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی

روز دو شنبه 16 فروردین ماه مسابقه آزمایشگاه شیمی در سطح منطقه برگزار شد دانش آموزانی که در مدارس بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند در این روز با هم به رقابت پرداختند.