از همكاران عزیزی كه نقد و بررسی كتاب شیمی دهم را به صورت تایپ شده برای گروه ارسال كردند تشكر و قدردانی می كنیم.

  خانم افسانه اختری - خانم  ژیلا یحیوی  -  خانم ملك زاده  -خانم سهیلا محمدی  -خانم  سهیلا ملكی  - خانم فاطمه جنیدی


 همچنین از خانمها  لیلا روزبهانی - زهره ملك - سهیلا نبی زاده - اعظم برآبادی - مهناز میرساجدی نیز كه  نقدو بررسی دقیق خود را ارسال كرده بودند. متشكریم.