دوره« بررسی تحلیل و روش تدریس شیمی پایه یازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن» با كد دوره 99506041 و 32 ساعت آموزشی، از مجموعه كتاب‌های پایه یازدهم به صورت الكترونیكی (آنلاین) ویژه دبیرانی كه ابلاغیه درس شیمی پایه یازدهم به آن‌ها ابلاغ شده است، در سامانه LTMS قابل ثبت نام می‎باشد.

لطفا برای ثبت نام در این دوره از طریق سامانه Ltms.medu.ir  به موارد زیر توجه فرمایید :
1.  ثبت نام در این دوره فقط از طریق ثبت نام در سامانه LTMS وزارت آموزش و پرورش به نشانی Ltms.medu.ir  و از تاریخ 1396/07/24 امكانپذیر می باشد.
2.  محتوای دوره از ساعت 9 صبح مورخ 1396/08/03 قابل دسترس می‎باشد كه پس از ورود به سامانه LTMS وزارت آموزش و پرورش و انتخاب دوره، می‎توانید محتوا را در سامانه آموزش های ضمن خدمت مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت مشاهده نمایید. 
3.  محتوای این دوره در قالب 6 جلسه آموزشی از3 فصل كتاب به انضمام یك بخش كلیات كتاب در 6  هفته ارایه خواهد شد.

معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی