به اطلاع همکاران بزرگوار می رساند  که :

اولین مجمع و کارگاه گروه شیمی

 در روز پنجشنبه 25 آبان ماه ساعت 9 تا 14


صبح در دبیرستان صنیعی فر برگزار می شود.


اهداف
جلسه شامل موارد زیر است.

1- باز خوانی برنامه درسی ملی

2- کارگاه روش تدریس زمینه محور

3- بررسی سوالات و قسمت های چالشی کتاب های دهم و یازدهم 

استاد جلسه : جناب آقای دکتر علیرضا عابدین

مکان جلسه :  دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر

 ( خ خاوران پمپ بنزین دوم انتهای خ شهید نباتی دبیرستان نمونه صنیعی فر)


از همه شما بزرگواران دعوت می شود که در این جلسه شرکت فرمایید. متشکرم