از تمام همکاران عزیز به خاطر شرکت در مجمع و کارگاه گروه شیمی سپاس گزاریم.


http://s8.picofile.com/file/8312111826/435502393_172026.jpg

http://s8.picofile.com/file/8312111976/435816198_217128.jpg

http://s8.picofile.com/file/8312111942/438919978_7916.jpg


http://s9.picofile.com/file/8312112000/435813303_216601.jpg

http://s9.picofile.com/file/8312112018/435801637_216429.jpg