به اطلاع همکاران بزرگوار می رساند  که :
 

کارگاه طراحی سوال و کارگاه بررسی چالش ها و کج فهمی های کتاب شیمی دهم


 در روزدوشنبه 20 آذر ماه ساعت 13:30 تا 16 در اتاق شورا ها ی اداره آموزش و پرورش منطقه 15 برگزار می شود .

از شما عزیزان دعوت می شود در این جلسه شرکت فرمایید. متشکرم