به اطلاع همکاران بزرگوار می رسانیم که دومین مجمع و کارگاه بررسی کتاب شیمی یازدهم  در تاریخ یکشنبه  96/10/17  راس ساعت 9:50 دقیقه در سالن شهید صالحی آموزش و پرورش منطقه 15 برگزار می شود .
از دبیران شیمی دعوت می شود که در این جلسه شرکت نمایند .
اهداف جلسه :
1- نقد و بررسی کتاب شیمی یازدهم توسط سرکار خانم شاه محمدی عضو دفتر تالیف
2- گزارش فعالیت های گروه شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97