بهای سیاره ی ما
چرا چربی بخار بروم را بیرنگ می كند
شعاع اتمی در جدول چگونه تغییر می كند؟
شناسایی یون آهن (II)و(III)
رسم آرایش الكترونی اتم و یون آهن
روشهای جدید استخراج مس
جوشكاری ریل با واكنش ترمیت
ساخت شیشه رنگی
منابع شیمیایی نیازها و محدودیت ها
عوامل گرمایش جهانی و راه حل آن
نفت، جغرافیا، تاریخ، سیاست
بروم
واكنش بروم با اتن و كاربرد اتن

 
تفاوت دما و گرما
معرفی سازمان جهانی غذا و كشاورزی(فائو)
مواد غذایی دارای انرژی هستند
اندازه گیری انرژی بادام زمینی، بیسكوییت، ماكارونی و ...
آیا می توان با بادكنك آب را بجوش آورد؟
آزمایش شعله و مدت زمان سوختن روغن، چربی و مواد نفتی
آنتالپی و واكنش های شیمیایی
مفهوم انرژی گرمایی
گرمای واكنش در فشار ثابت (آنتالپی واكنش)
نحوه كار گرماسنج بمبی
تغییر دمای آب و خاك در اثر دریافت انرژی خورشید
قانون هس
سرعت واكنش
نمودار غلظت-زمان
اثر یون آهن (III) بر هیدروژن پراكسید
ذرات ریزتر سرعت واكنش بیشتری دارند . چرا؟
ردپای ضایعات غذایی
كالری ها
كالری مواد غذایی چقدر است؟
كالری
چربی خوب چربی بد
شناسایی چربی ها و روغن های سیر شده و سیر نشده
غذاهای ارگانیك
قهوه ای شدن مواد غذایی واكنش های آنزیمی و غیرآنزیمی
باربیكیو


  فیلمهای مربوط به فصل سومپلیمرها
گیاهان چگونه سلولز می سازند؟
تفلون و كاربردهای آن
آموزش تشكیل پلی اتیلن در كلاس
رفتار پلیمرهای گرمانرم و گرماسخت
گروههای عاملی در تركیبات آلی
طرز تهیه استر:اسانس موز،پرتغال،گلابی و قارچ
تهیه بیوپلاستیك
محیط زیست-انرژی سبز و زیست سوختها
تهیه پلی آمید نایلون
پوشاك هوشمند
كاربرد پلیمرها
بطری پلاستیكی
سیاره پلاستیك
استرها
نردل ها یا میكروپلاستیك ها
شناسایی الیاف به وسیله سوختن
شیمی اسكناس