به اطلاع همکاران عزیز می رساند که :

مسابقه طرح درس نویسی از صفحه 93 تا 96 کتاب شیمی دوازدهم

( انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیاییعوامل مؤثر بر انرژی فعال سازی ) برگزار می شود.

از دبیران محترم تقاضا می شود کارهای خود را تا 15 دی به گروه شیمی منطقه 15 ارسال فرمایند.

لطفا" فرم طرح درس را از لینک زیر دریافت نمایید. متشکرم