رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: اجرای «جشنواره تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی»، ضمن تقویت توانمندی عمومی معلمان، موجب تغییر نگرش آنها در بهره‌گیری از مدل‌های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می‌شود.

عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در مراسم تقدیر از برگزیدگان کشوری جشنواره‌ طرح تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی ، با بیان اینکه هدف اصلی نظام سنجش و ارزشیابی «تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» از طریق اثرگذاری مثبت بر فرایند یاددهی و یادگیری است، اظهار داشت: آموزش و پرورش از اجزا و عناصر درهم تنیده‌ای تشکیل شده است که هر یک از این اجزا به نوبه‌ خود مستقل و دارای کارکردهای ویژه‌ بوده و از منظر تأثیر و تأثر دو جانبه نیز پیچیدگی و گستردگی خاصی دارند. وی افزود: در این راستا بهره‌گیری از تجربیات ارزنده و اثر بخش فرهنگیان موجبات ارتقای عملکرد یاددهی و یادگیری را در قالب اجرای طرح «جشنواره تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی»فراهم می نماید و ضمن توسعه و تقویت دانش و توانمندی عمومی معلمان، مدیران، کارشناسان و سایر عوامل اجرایی آموزش و پرورش در زمینه‌ الگوهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، موجب تغییر نگرش آنها در زمینه بهره‌گیری از مدل‌های صحیح و نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و در نتیجه بازدهی مطلوب می گردد. دكترعمادی ادامه داد: ارتقای دانش و آگاهی در زمینه‌ اجرای شیوه‌های کاربردی و متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و شناسایی شیوه‌ها و الگوهای موفق و کاربردی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و توسعه و اشاعه این شیوه‌ها در بین معلمان ، مدیران و عوامل اجرایی مدارس سراسر کشور و بستر سازی برای تبادل این تجربیات مفید و سازنده در میان آنان ، از دیگر اهداف طرح تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی است.
منبع خبر :   معاونت پرورشی مرکز سنجش